1. Δυνατότητα σύνδεσης σε Google υπηρεσίες χωρίς κωδικό για Android χρήστες  insomnia.gr
  2. Google Verify that it’s you: Σύνδεση σε web υπηρεσίες με δαχτυλικό αποτύπωμα  Techblog.gr
  3. Προβολή πλήρους κάλυψης στην εφαρμογή Ειδήσεις Google
Αυτό γίνεται εφικτό αρχικά μόνο μέσω του Chrome browser στο Android και θα γίνει σταδιακά διαθέσιμο για όλα τα smartphones που τρέχουν την έκδοση Android 7 και άνω, αλλά διαθέτουν παράλληλα και σχετική τεχνική δυνατότητα. Σε περίπτωση μη αναγνώρισης για οποιοδήποτε λόγο, ο χρήστης μπορεί να χρησι...Αυτό γίνεται εφικτό αρχικά μόνο μέσω του Chrome browser στο Android και θα γίνει σταδιακά διαθέσιμο για όλα τα smartphones που τρέχουν την έκδοση Android 7 και άνω, αλλά διαθέτουν παράλληλα και σχετική τεχνική δυνατότητα. Σε περίπτωση μη αναγνώρισης για οποιοδήποτε λόγο, ο χρήστης μπορεί να χρησι...

Δυνατότητα σύνδεσης σε Google υπηρεσίες χωρίς κωδικό για Android χρήστες - Google - Insomnia.gr

Η Google επιτρέπει στους Android χρήστες τη σύνδεση χωρίς password | Techmaniacs

Χάρη στο Verify that it’s you της Google μπορούμε να πραγματοποιούμε σύνδεση στις web υπηρεσίες με τη χρήση μόνο του δακτυλικό αποτυπώματος.Χάρη στο Verify that it’s you της Google μπορούμε να πραγματοποιούμε σύνδεση στις web υπηρεσίες με τη χρήση μόνο του δακτυλικό αποτυπώματος.

Google Verify that it’s you: Σύνδεση σε web υπηρεσίες με δαχτυλικό αποτύπωμα | Techblog

Χάρη στο Verify that it’s you της Google μπορούμε να πραγματοποιούμε σύνδεση στις web υπηρεσίες με τη χρήση μόνο του δακτυλικό αποτυπώματος.Χάρη στο Verify that it’s you της Google μπορούμε να πραγματοποιούμε σύνδεση στις web υπηρεσίες με τη χρήση μόνο του δακτυλικό αποτυπώματος.

Google Verify that it’s you: Σύνδεση σε web υπηρεσίες με δαχτυλικό αποτύπωμα | Techblog

Catch up on the most important tech news today in two minutes or less.Catch up on the most important tech news today in two minutes or less.